You are currently viewing Slikkulturen i Danmark ændrer sig

Slikkulturen i Danmark ændrer sig

(sponsoreret indhold)

I Danmark har slikkulturen altid stået højt, og ligesom med madkulturen, så har danskerne en række traditioner, hvor slikken har en stor betydning. En række af disse traditioner og højtider er f.eks. Påske og jule.

Tilbringer man blot en juleaften eller påskefrokost i dansk selvskab, så vil man opleve at man ikke kan komme udenom slikken. For ligesom med maden, så har slikken sin helt egen plads på bordet. Ser vi f.eks. på juleaften, så er der i Danmark bestemte traditioner for hvornår på dagens dette spises – samt endnu vigtigere – hvilken type slik der spises.

For det er ikke blot hvilket som helst stykke slik, som finder vej til bordet til f.eks. juleaften. Der er nemlig traditioner i Danmark som skal overholdes, og slik udenfor disse rammer, er således sjældent velkommen på bordet.

Traditionerne omkring juleslikken involvere især marcipan, som således er en af de primære ingredienser heri. Det er dog ikke marcipanen der bestemmer, hvorvidt slikken faktisk hører hjemme på julebordet. Hvad der derimod har den endelige afgørelse, er ofte hvorvidt slikken er noget som danskerne før har set på deres julebord. Et stykke slik er først anderkendt som juleslik, når man har kunne få dette de forekommende år.

Det samme vil man ofte se gøre sig gældende ved andre højtider, som f.eks. Påske, hvor ”reglerne” dog sjældent er lige så hård. Julen er umiskendeligt den højtid, hvor danskerne er mest glade for deres slik, og herved traditionerne bundet hertil.

jule slik

Det skift i slikkulturen som danskerne oplever, er især bundet op på julen, dog uden at være præget direkte heraf. Danskerne har flyttet deres slikindkøb fra de fysiske slik- og dagligvarebutikker, til de nye online slikbutikker (se liste her).

Med den teknologiske udvikling ses dette ikke værende mærkeligt, da man indenfor mange brancher har oplevet en flytning – fra fysiske til online butikker. F.eks. har især tøjbranchen oplevet dette i stigende grad. Hvad der gør situationen speciel med slikken er, at branchen for ”dagligvarer” købt online, hidtil ikke har skabt den store interesse hos de danskerne. Dette betyder f.eks. også, at de online supermarkeder har svært ved at finde fodfæste i Danmark. Danskerne vil nemlig gerne selv købe deres dagligvarer og se på disse i butikkerne.

Man havde hidtil troet, at den samme holdning ville gælde slikken. Denne tro var isæt forstærket af den begrundelse, at danskerne havde en del traditioner tilknyttet det at købe slik i de fysiske slikbutikker.

En række af disse traditioner omfatter f.eks. bland-selv-slikken, biograf slikken og den generelle udforskning af nyt slik. Men på trods af dette kan man tydeligt se tegn på, at danskerne har flyttet deres ”slik-shopping” online, hvor de danske online slikbutikker i 2014 oplevede en vækst på 30%.

Man forventer at en stigning på minimum 30% vil være tilstedeværende i 2015, hvor en række af de online slikbutikker ligeså allerede i maj og juni havde oplevet en højere omsætning end året før.

Danskerne ændrer deres slikkultur, og er blevet åbne overfor at købe deres slik online. Selvom det at købe slik online stadig ikke er ligesom de fysiske butikker, så ser vi at danskerne tager feltet til sig.

Hvor de online slikbutikker stadig ikke kan ”følge” de fysiske, ser vi ved leveringen. At købe slik i de fysiske butikker er ofte kendetegnet ved, at du får slikken med dette samme – og herved kan nyde det samme. Når slikken købes online, vil der ofte gå 1-2 dage, før man har slikken. Det kan dog tyde på, at folk blot er blevet mere interesseret i, at planlægge deres fremtidige slikindtag – f.eks. grunde den voksende sundhedsbølge man har set i Danmark i de seneste par år.